Genel Aydınlatma Metni

ONAY ISI SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK BİLİŞİM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

WEB SİTESİ İLETİŞİM-TALEP/ŞİKAYET FORMU

GENEL AYDINLATMA METNİ

 

ONAY ISI SİS.MÜH.BİL.PAZ.SAN.TİC.A.Ş. olarak kişisel verilerinizin işlenmesinde ve muhafaza edilmesinde 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”na uygun davranılmasına azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu nedenle ilgili Kanunun 10. maddesinin gereği olmak üzere kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 

            Bu metinle 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” m.10’dan doğan sizleri kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki dayanakları, nasıl korunduğu ve haklarınız konusunda aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmeyi amaçlamaktayız.

            1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

            6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı KVK K.”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak GÜMÜŞÇEŞME MAH. FARUK KULA CAD. NO:52 ALTIEYLÜL/BALIKESİR adresinde mukim 9410612946 vergi numaralı ONAY ISI SİS.MÜH.BİL.PAZ.SAN.TİC.A.Ş.(“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

            2.Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

 

Şirketimizin www.onayisi.com.tr sitesini kullanmaktasınız. Web sitemizin ‘’ Mesaj Formu’’ kısmını kullanarak şirketimiz ile yapmış olduğunuz alışveriş neticesinde siparişine ilişkin sorunlarınız, şikayetleriniz, talepleriniz ve yöneltmiş olduğunuz diğer tüm hususlar hakkında iletişime geçilmek amacıyla tarafımıza gönderdiğiniz aşağıdaki kişisel verileriniz başvuru amacınızla sınırlı olarak 6698 sayılı KVK Kanununun 5. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde kullanılmakta ve bu kullanımın ardından derhal imha edilmektedir :

 

1-) Kimlik Verileri (Ad-Soyad)   (İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi/ İletişim Formu Vasıtası İle Gönderilen İletilere Cevap Verilebilmesi Amaçlarıyla)

 

2-İletişim Verileri (Telefon Numarası, E-Mail Adresi ) (İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi/ İletişim Formu Vasıtası İle Gönderilen İletilere Cevap Verilebilmesi Amaçlarıyla)

 

3-)Web Sitesi İletişim Formu Verisi (İletişim Formu Vasıtasıyla Gönderilen Bilgiler) (İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi/ İletişim Formu Vasıtası İle Gönderilen İletilere Cevap Verilebilmesi Amaçlarıyla)

 

Kişisel verileriniz, web sitemizin daha iyi faaliyet gösterebilmesi ve web sitemizi ziyaretiniz sırasında sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi amacıyla  detayları çerez ve gizlilik politikasında açıklanan çerez bilgileri temin edilmektedir, bu kapsamda IP adresi bilgileriniz de tarafımızca işlenmektedir

            3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Yukarıda belirtilen düzenlemelere uygun olarak işlenen kişisel verileriniz yurt içinde veya yurt dışında hiçbir gerçek veya tüzel kişiye aktarılmamaktadır.

 

4. Kişisel Verileri İşlemenin ve Aktarmanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

            Kişisel verileriniz işbu aydınlatma metninin 2. ve 3. maddesinde belirtilen amaçlarla ve sebeplerle şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesi için işlenmek üzere Bilgi İşlem birimimizce  tarafınızdan fiziki ve elektronik ortamda toplanmaktadır.

            Bu aydınlatma metninin 2. maddesinde belirtilen kişisel verilerinizin tamamı KVKK madde  5/2-f gereği Meşru Menfaat Hukuki Sebebiyle işlenmektedir.

5. Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

            Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle tarafımıza iletmeniz durumunda talebinizin niteliğine göre talebi 6698 sayılı KVK K.nun 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

            Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

            · Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

            · Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

            · Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

            · Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

            · Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

            · 6698 sayılı KVK K.nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

            · İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

            ·Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

            6698 sayılı KVK K.nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak tarafımıza iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı tarafımızca duyurulacaktır. Bu çerçevede tarafımıza 6698 sayılı KVK K.nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır:

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı KVKK.nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi GÜMÜŞÇEŞME MAH. FARUK KULA CAD. NO:52 ALTIEYLÜL/BALIKESİR adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

 

Ayrıca Haklarınızı kullanabileceğiniz başlıca yöntemler aşağıdaki şekildedir: